aktualizace : 20.9.2009  Úvodní stránka  Download   
TES spol. s r.o.
Pražská 147
53002 Pardubice
Telefon 608 700 473
Tel/fax  
tes@tespce.cz
 
I
S
E
I
Integrovaný
Systém
Ekonomických
Informaci
Systém ISEI firmy TES spol. s r.o. se opírá o vlastní softwarový produkt, řešící informační systém organizace. Skládá se z několika samostatných, avšak mezi sebou navzájem provázaných subsystémů. Vedle předností ISEI, jakými jsou otevřenost k jiným uživatelským aplikacím, rychlost nasazení a plné respektování českých logických zvyklostí je samozřejmostí vývoj ISEI ve smyslu legislativních změn a rozvoj systému po kvalitativní i kvantitativní stránce.
Hlavním cílem naší firmy je software dle Vašich specifik a požadavků.
Naší snahou při nasazení ISEI je poskytnout zákazníkovi možnost definování vlastních logických postupů a vazeb při zavádění celého informačního systému formou nastavení parametrů nebo přímého dopracování jednotlivých subsystémů na základě požadavků vyplývajících ze zvyklostí a potřeb zákazníka. Zároveň zákazník má umožněno pomocí parametrů redefinovat chování jednotlivých subsystémů. Parametrizace subsystémů ISEI se přímo týká jak výstupních informací pro rozborovou činnost v rámci zpracovávaného subjektu, tak výstupních informací a dat pro styk s okolím.

Hlavní zásady spolupráce se zákazníkem :
  • konzultace při výběru vhodného řešení pro vaše potřeby
  • rychlost nasazení
  • zaškolení v sídle zákazníka
  • úprava software dle požadavků zákazníka
  • poskytnout zákazníkovi možnost definování vlastních logických postupů a vazeb
  • pomocí parametrů redefinovat chování jednotlivých subsystémů
Nabízený informační systém ISEI je distribuován zákazníkům ve dvou verzích a to lokalní (jeden počítač) nebo síťová (několik počítačů na jedné databázi) ve verzi pro WINDOWS. Verze pro WINDOWS je vyvíjená pomocí vývojového prostředí Delphi, čímž je zaručena nezávislost na využívané relační databázi. V této chvíli jsou námi nabízené produkty portovány na databázi ORACLE, MS SQL, Interbase (verze 6.01 open source) a Firebird ( Mozilla Public License v.1.1). S výhodou se dá využít přímé provázanosti na produkty firmy Microsoft, jako textové a tabulkové editory. Samozřejmostí jsou síťové verze jednotlivých subsystémů a to pomocí operačního systému na bázi Windows ( NT,2000, XP Prof, 2003) nebo Linux (různé distribuce RedHat, Debian, SuSe ...).
 
Upozornění
Stránky jsou vytvořeny pro IE 6 a výše. Na verzi 5, televizích Merkur, periskopech a divadelních kukátkách se nezobrazují korektně
Nabídka
 
Zajímavé odkazy
Formuláře daň. přiznání
Obchodní rejstřík
ARES
Registr živn. podnikání
business center úřady
Plátci DPH
Daňový poradci
Auditoři
Auditorské společnosti
ČNB kurz dnes
Kurzovní lístek
Akcie
Burza
Slovníky
 
TES spol. s r.o. Pardubice ISEI ekonomický systém na míru